Паспорт Розсохуватської сільської ради

I.Адміністративно-політична характеристика територіальної громади.

1. Загальні відомості.

Кількість населених пунктів що входять до складу ради

Кількість населення

Загальна площа (км2)

Кордини

(з якими територіальними громадами межує)

             1

            516

        2798,7

Лозуватська,Хмелівська, Злинська, Олександрівська,Кіровська сільські ради

2. Відомості про населені пункти що входять до складу ради.

Назва населеного

Пункту

Кількість

населення

Кількість дворів

Загальна

площа (га)

Відстань до центра ради

Всього

з них виборців

Всього

з них жилих

с.Розсохуватка

   516

      418

      218

      193

  2798,7

 

3. Відомості про орган місцевого самоврядування.

Юридична адреса ради

Телефон/

факс

Адреса електронної пошти

Чисельність апарату ради, осіб

Всього

(за штатом)

Кількість наявних працюючих

26231 с.Розсохуватка

вулиця Леніна,2

4-66-21

4-66-25

rozsrada@mail.ru

4,5

4,5

4. Відомості про структуру органу місцевого самоврядування.

Назва структурного підрозділу

Кількість працюючих, осіб

Сільський голова

                                    1

Секретар сільської ради

                                    1

                           Головний бухгалтер

                                    1

 Землевпорядник

                                    1

 Працівник з благоустрою

                                    1

Прибиральниця

0,5

Всього

5,5

5. Відомості про сільського, селищного голову.

Прізвище, ім’я

по батькові

Савенко  Віктор Анатолійович

Суб'єкт висування на посаду

Партія Регіонів

Дата народження

 4.11.1983

Місце роботи до

обрання на посаду

ТОВ «Агро-Роз»

Освіта

(в т.ч. у галузі державного управління)

Середня-технічна

Кількість скликань на посаді

            -

Партійність

Позапартійний

Телефон

службовий

мобільний

  4-66-21

0669188427

6. Відомості про секретаря сільської, селищної ради.

Прізвище, ім’я

по батькові

Білан Надія Борисівна

Місце роботи до

обрання на посаду

секретар сільської ради

Дата народження

4.06.1959

Кількість скликань на посаді

 чотири

Освіта

(в т.ч. у галузі державного управління)

середня-спеціальна

Телефон

службовий

мобільний

4-66-25

0661958986

Партійність

Позапартійна

 

 

7. Відомості про депутатів ради.

Кількість депутатських мандатів всього

  12

Обрано депутатів

  12

з них:

 

Висунуті політичними партіями

   12

з них: (перелік партій та кількість депутатів)   Партія Регіонів

                                                                                    КПУ

                                                                                  Партія «Батьківщина»

    6

    4

    2

Самовисунення

    -

 

 

За освітою:

 

Вища:

    1

Незакінчена вища:

 

Середня-технічна:

    2

Середня-спеціальна:

    4

Середня:

    5

 

 

За віком:

 

До 30 років:

    -

Від 30 до 60 років:

   12

Старше 60 років:

    -

За родом діяльності:

 

Працівники промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку

    -

Працівники агропромислового комплексу

    5

Працівники житлово-комунального господарства

    -

Працівники охорони здоров'я

    -

Працівники освіти, культури

    3

Працівники місцевих держадміністрацій

    -

Пенсіонерів

    -

Осіб, що не працюють

    2

Інші  

    2

 

         
         

9. Відомості про фракції та депутатські групи ради.

Назва депутатської фракції/групи

Кількість депутатів

Прізвище, ім'я, по батькові

уповноваженого представника

                           -

    -

                                  -

10. Відомості про склад виконавчого комітету.

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада та місце роботи

Білан Володимир Леонідович

Гоц Олена Іванівна

Декусар Анатолій Володимирович

Пахомов Анатолій Тимофійович 

Погорнюк Ольга Григорівна

Шимко Олександр Степанович

Пенсіонер

сільський бібліотекар

директор ТОВ «Агро-Роз»

 

пенсіонер

завідуюча фельдшерсько-акушерським пунктом

безробітній

*(Крім сільського/селищного  голови та секретаря ради).

11. Відомості про органи самоорганізації населення.

 

Всього

з них:

будинкові комітети/

кількість членів

вуличні комітети/

кількість членів

квартальні омітети/

кількість членів

Інші (передбачені відповідним Законом України)

-

 

 

 

 

12. Відомості про матеріально-технічне забезпечення ради.

Приміщення (власне/орендоване)

Наявність службового транспорту

Наявність оргтехніки: телефон/факс/

комп'ютер/принтер/

копіювальний апарат

Підключено до мережі Інтернет (так/ні)

Орендоване

 Відсутній

Комп’ютер,принтер, копіювальний апарат

Так

II. Економічна характеристика територіальної громади.

13. Відомості про загальну характеристику земельного фонду.

з/п

Структура земель

Площа,  га 

Відсотків до загальної         площі

 

Всього земель

2798,7

100

 

у тому числі:

 

 

1.

землі сільськогосподарського призначення

2354,9

84

2.

землі житлової та громадської забудови

49,6

2

3.

землі оздоровчого призначення

           -

0

4.

землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

           -

0

5.

землі рекреаційного призначення

-

0

6.

землі історико-культурного призначення

013

0

7.

землі лісогосподарського призначення

255

9

8.

землі водного фонду

32,8

1

9.

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

106,27

4

14. Відомості про бюджет органу місцевого самоврядування.

 

Розрахунки МФУ

Затверджено

місцевими радами

на 2013 рік

Відхилення затвердженого до розрахунків МФУ у % (+/-)

Доходи

 

              428200,0

 

з них:

 

 

 

Загальний фонд

Власні доходи

 

              323300,0

 

Закріплені доходи

 

 

 

Дотації

 

                88400,0

 

(в т.ч. дотація вирівнювання)

 

                88400,0

 

Субвенції

 

                  -

 

Всього по загальному фонду

 

               411700,0

 

Спеціальний фонд

Доходи

 

              16500,0

 

в т.ч. збір за спеціальне використання природних ресурсів (екологічний податок)

 

                  500,0

 

Разом доходів

 

            428200,0

 

Видатки

 

            428200,0

 

що враховуються при визначенні

міжбюджетних трансфертів

 

 

 

що не враховуються при визначенні

міжбюджетних трансфертів

 

 

 

Разом видатків

 

             428200,0

 

15. Відомості про підприємства та установи розташовані на території ради.

Кількість підприємств та установ

    6

Кількість малих підприємств

 

з них:

 

Кількість підприємців фізичних осіб

6

Сільськогосподарських

   2

Кількість підприємців юридичних осіб

-

Промислових

   -

Кількість фермерських господарств

4

Інших

   4

Кількість особистих

селянських господарств

171

16. Відомості про обсяг залучених інвестицій.

Обсяг залучених інвестицій:

2010 рік

2011 рік

2012 рік

               -

                   -

              -

III. Соціальна характеристика територіальної громади.

17. Відомості про демографічну ситуацію.

 

Загальна

Чисельність населення

Кількість народжених

Кількість

померлих

Природний приріст (скорочення) (+/-)

2010 рік

             557

            5

             3

             + 2

2011 рік

             523

            5

             12

              -7

2012 рік

             521

            6

             10

              -4

18. Відомості про населення територіальної громади.

Всього населення:

     516

Всього працездатне населення

  218

з них: дітей дошкільного віку

       26

Всього непрацездатного населення

  238

дітей шкільного віку

       35

Всього зайнятого населення

    89

Пенсіонерів

      127

з них:

 

працездатних громадян

      218

зайнятого населення на території ради

     63

міграція населення:

вибулих

      5

зайнятого населення за межами ради

     26

Прибулих

      3

Всього безробітних

   129

19. Відомості про освіту.

Всього навчальних закладів

 1

Всього кількість дітей та учнів:

35

з них:

 

з них:

 

дошкільних навчальних закладів

  -

дошкільних навчальних закладах

-

загальноосвітні школи

  1

кількість учнів 1- 4 класів

14

позашкільних навчальних закладів

   -

кількість учнів 5-9 класів

21

школи – інтернати

   -

кількість учнів 10-11 класів

-

професійно-технічних навчальних закладів

  -

Всього працюючих вчителів:

наявних вакансій

9

-

20. Відомості про охорону здоров'я.

Всього лікувально-профілактичних закладів та аптек

 1

Всього медичного персоналу

1,5

з них:

 

з них:

 

Лікарень

-

всього лікарів

-

Поліклінік

-

наявних вакансій

-

Амбулаторій

-

всього середнього медичного персоналу

1,5

фельдшерсько-акушерських пунктів

1

наявних вакансій

-

Аптеки

 

наявність спеціального транспорту

-

21. Відомості про заклади культури та самодіяльні колективи.

Всього закладів культури

 2

дитячі художні школи

-

з них:

 

дитячі музичні школи

-

Бібліотеки

1

дитячі школи мистецтв

-

будинки культури та клуби

1

самодіяльні творчі колективи

-

Музеї

-

Дитячі

-

навчальні заклади

-

Дорослі

-

22. Відомості про спортивні споруди.

Всього спортивних об'єктів

 2

спортивні майданчики

 1

з них:

 

спортивні бази

-

Стадіони

 1

плавальні басейни

-

спортивні зали

 -

 

 

23. Відомості про релігійне життя.

 

Кількість церков та релігійних громад

Конфесія

Кількість прихожан

Всього:

                     -

-

-

з них:

 

 

 

IV. Інфраструктурна характеристика територіальної громади.

24. Відомості про відстань центру територіальної громади до:(км)

До автомагістралі

  1,5

До центрів сусідніх рад

  5

з них дорога з твердим покриттям

  1,5

з них дорога з твердим покриттям

  5

До залізничної станції

  15

До районного центру

  25

з них дорога з твердим покриттям

  15

з них дорога з твердим покриттям

  25

До населених пунктів ради

  -

До обласного центру

  60

з них дорога з твердим покриттям

  -

з них дорога з твердим покриттям

  60

25. Відомості про регулярне транспортне сполучення.

Автомобільним транспортом

Кількість рейсів на добу або тиждень

Залізничним транспортом

Кількість рейсів на добу або тиждень

до районного центру

           -

до районного центру

     -

до обласного центру

   8 рейсів на   

    тиждень

до обласного центру

    -

до центрів сусідніх громад

          -

до центрів сусідніх громад

    -

26. Відомості про житлово-комунальну інфраструктуру.

Всього комунальних підприємств

   -

з них:

 

водопровідно-каналізаційних

   -

Теплопостачальних

   -

з утримання житлового фонду, комунальної сфери, благоустрою

   -

Інших

   -

Наявність водопроводу

   1

в тому числі в населених пунктах ради

   1

Довжина водопровідних мереж

  11,2 км

в тому числі в населених пунктах ради

  11,2 км

З них аварійних що потребують капітального ремонту

   -

в тому числі в населених пунктах ради

   -

Вартість послуг з водопостачання для населення

 

в тому числі в населених пунктах ради

 

Наявність каналізації

 -

в тому числі в населених пунктах ради

-

Довжина каналізаційних мереж

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

З них аварійних що потребують капітального ремонту

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Вартість послуг водовідведення для населення

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Стан очисних споруд

-

Стан газифікації населених пунктів ради природним та зрідженим газом

 -

Наявність централізованого теплопостачання

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Довжина теплових мереж

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

З них аварійних що потребують капітального ремонту

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Вартість послуг з теплопостачання для населення

-

в тому числі в населених пунктах ради

-

Благоустрій населених пунктів ради

 

Довжина вулиць та доріг

  12,5

в тому числі в населених пунктах ради

  12,5

з них дороги з твердим покриттям

  11,0

в тому числі в населених пунктах ради

  11,0

потребують капітального ремонту

  -

в тому числі в населених пунктах ради

  -

з них із штучним освітленням

   1

в тому числі в населених пунктах ради

   1

Загальна площа зелених насаджень

   11,0

в тому числі в населених пунктах ради

    7,0

з них парків, скверів для загального користування

    -

в тому числі в населених пунктах ради

    -

Наявність полігонів твердих побутових відходів

   1

в тому числі в населених пунктах ради

   1

Наявність цвинтарів

   3

в тому числі в населених пунктах ради

   3

27. Відомості про зв'язок, телекомунікації, торгівлю, фінансові установи та

побутову інфраструктуру.

Всього відділень зв'язку

 -

Сфера побутового обслуговування

населення:

 -

Всього банківських установ/банкоматів

 -

Перукарня

 -

Наявність проводового радіомовлення

 -

Готелі

 -

Покриття FM радіостанцій

 Є

закладів громадського харчування

 -

Наявність телефонного зв'язку

 Є

Лазня

 -

Покриття мобільних операторів зв'язку

 Є

ремонт побутових виробів та предметів

особистого вжитку

 -

перелік операторів

МТС

Київстар

ритуальні послуги

 -

Можливість підключення до мережі Інтернет

 Є

бази та інші заклади відпочинку

 -

Торгівля

 Є

дитячі оздоровчі заклади

 -

Магазинів

  4

Нотаріальні заклади

 -

Ринків

   -

Ветеринарні заклади

 -

28. Відомості про розмежування земель та наявність містобудівної документації.

 

Відомості про дату затвердження документації або стадію

розроблення проекту

Орієнтовна вартість розроблення

документації (тис. грн.)

Відомості про розмежування земель державної та комунальної власності

відсутнє

 

Відомості про розроблення схеми планування території ради

відсутнє

 

Відомості про розроблення генерального плану населених пунктів ради

відсутнє

 

Відомості про розроблення детального плану території

відсутнє

 

29. Відомості про пам’ятки розміщені на території ради, рекреаційні зони,

 розвиток зеленого туризму.

Всього пам'яток:

 2

археології

 -

з них:

 

природи

 -

Історії

 2

Наявність на території ради

рекреаційних зон

 -

Культури

 -

Розвиток зеленого туризму

 -

Архітектури

 -

кількість садиб

 -

30. Відомості про участь у інвестиційних проектах, короткий опис проектів.

Відомості про участь у проектах

Короткий опис проектів та результати участі

-

-

31. Відомості про основні проблеми території.

Зміст проблемного питання

Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань

Проведення зовнішнього ремонту сільського Будинку культури

Заміна електропроводки в СБК

Проведення робіт за рахунок позабюджетних коштів

 

Проведення робіт за рахунок позабюджетних коштів

Проведення  ямкового ремонту сільських доріг

Проведення робіт за рахунок позабюджетних коштів

 

 

В 2011 році було проблемне питання з  придбанням  холодильника в фельдшерсько - акушерський пункт. Дане питання вирішено  – придбано в ФАП холодильник за рахунок спонсорів – ТОВ ім. Фрунзе.

 (* - в разі вирішення проблем зазначених у паспортах за 2011 рік необхідно додати інформацію про їх вирішення)